ประชุมที่ปรึกษาวางระบบ GENiUS HRM ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 – en

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้มีการจัดประชุมที่ปรึกษาวางระบบขึ้นเป็นครั้งที่ 11 แล้ว เพื่อร่วมการปรึกษาหารือ และรับทราบถึงปัญหาผลกระทบต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการแชร์ประสบการณ์การขายระหว่าง ที่ปรึกษาวางระบบกับลูกค้าอีกด้วย
     ทางบริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษาฯ ระบบ GENiUS HRM ประจำเดือนพฤศจิกายนทุกท่านในไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *