ประชุมตัวแทนจำหน่ายระบบ GENiUS HRM ประจำเดือนมิถุนายน 2561

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้มีการจัดประชุมตัวแทนจำหน่ายขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้ว เพื่อร่วมการปรึกษาหารือ และรับทราบถึงปัญหาผลกระทบต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการแชร์ประสบการณ์การขายระหว่างตัวแทนจำหน่ายกับลูกค้าอีกด้วย
     ทางบริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมตัวแทนจำหน่ายระบบ GENiUS HRM ประจำเดือนมิถุนายนทุกท่านในไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *