หมายเหตุ : กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลง Version หลัก เช่น Version ที่ได้รับ คือ Version 12.00 บริษัทออก Version ใหม่ 12.01


ลูกค้าสามารถ Download Link ใหม่ โดยใช้ Password เดิมได้