กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและ

ร่วมสังสรรค์กับตัวแทนจำหน่ายครบรอบ 21 ปี

          บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและร่วมสังสรรค์กับตัวแทนจำหน่ายครบรอบ 21 ปี ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นในความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และจัดจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ภายใต้ชื่อแบรนด์ ระบบบัญชี GENiUS, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล GENiUS HRM, ระบบบริหารการลาออนไลน์ GENiUS Leave Online, ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ GENiUS Payslip Online, ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel, ระบบบริหารงานร้านอาหาร GENiUS iRestaurant พัฒนาให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สารจากกรรมการผู้จัดการ

             ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่พวกเราร่วมกันฉลองครบรอบ 21 ปีซึ่งเป็นวาระสำคัญที่เราได้มีโอกาสกล่าวขอบคุณลูกค้า, ตัวแทนจำหน่าย, คู่ค้าทางธุรกิจ และพันธมิตรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตอบรับ บริษัทเราเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง

          ตลอดระยะเวลา 21 ปี บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาซอฟท์แวร์ไทยให้คนไทยได้มีระบบไปใช้ช่วยบริหารการจัดการเป็นไปตามความมุ่งมั่นของนโยบายการพัฒนาของซอฟต์แวร์ไทย…หัวใจของเศษฐกิจ

ร่วมแสดงความยินดีในการฉลองครบรอบ 21 ปี ที่สำคัญร่วมกันกับเรา