ประหยัดกว่า ทั้งเวลาและการลงทุน

     การลดงานเอกสารจำนวนมากด้านการทำงาน HR ควรมีการพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

เรื่องใบลางานของพนักงาน

      ควรมองหาโปรแกรมที่ให้พนักงานบันทึกลางานได้เอง และส่งใบลา  ผ่านอีเมล์ให้หัวหน้างานได้ทันที เพื่อหัวหน้างานจะได้บริหารจัดการแผนการผลิตได้ทันท่วงที

เรื่องใบสลิปเงินเดือนของพนักงาน

      การแจกจ่ายใบสลิปเงินเดือน (Pay slip) แบบออนไลน์ มีข้อดีหลายอย่าง นอกจากการประหยัดเวลา พิมพ์ แจกจ่ายแล้ว น่าจะเป็นเรื่องความลับระหว่างพนักงาน  และการสะดวกในการพิมพ์ประวัติใบจ่ายเงินเดือนย้อนหลังได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางอีเมล์ และ Login ผ่านระบบออนไลน์

 ● รองรับการทำงานได้หลายบริษัท และหลายสาขา ไม่จำกัด
 ● ฐานข้อมูลที่รองรับ (MySQL)
 ● เสียยาก ซ่อมง่าย
 ● ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล
 ● มีความน่าเชื่อถือ แพร่หลาย
 ● ใช้ได้ 2 ภาษา ในโปรแกรมชุดเดียว(ไทย/อังกฤษ)
 ● ระบบมีฐานข้อมูลให้พร้อมโปรแกรม โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
 ● ไม่ต้องมีบุคลากรดูแลระบบ
 ● ไม่ต้องลงทุน Server
 ● ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม