ระบบ Cloud Technology มีความปลอดภัยมากแค่ไหน

   Cloud Technology หรือ ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรทางด้าน Computer ทั้ง Hardware และ Software มาแบ่งปันกันใช้งาน หรือ ให้บริการต่างๆ ระบบเครือข่าย และระบบอินเทอร์เน็ต โดยเราสามารถใช้งาน หรือขอใช้บริการต่างๆ ผ่าน Web Browser หรือ โปรแกรมอัตโนมัติต่างๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กับ ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ
   Cloud Computing ไม่ใช่ของใหม่ และมีมานานแล้ว แต่การใช้อาจจะถูกจำกัดอยู่ในเรื่องการบริการทางอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้จำนวน เช่น Web based email (Hotmail, Yahoo, และอื่นๆ) ต่อมามีการขยายขอบเขตการใช้มากยิ่งขึ้น เช่น เครือข่ายประชาสังคม หรือ Social network (YouTube, facebook และ application ของ Google เป็นต้น) Online application เหล่านี้ ก็คือแอปพลิเคชันบน Cloud Computing ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เพียงแต่ Cloud Computing ที่คุณใช้อยู่เป็น Cloud Computing ที่มีทั้งส่วนที่ไม่เสียค่าบริการใดๆ และส่วนที่ต้องเสียค่าบริการ เทคโนโลยีทางด้าน Online Application มีความหลากหลายมากขึ้น สามารถขยายขอบเขต จากการที่รูปแบบการบริการที่หลากหลายมากขึ้น  Cloud Computing จึงขยายการใช้งานจากระดับบุคคล ไปสู่การใช้งานในระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่มากขึ้น การขยายตัวดังกล่าว ทำให้เกิด แนวคิด หรือ การใช้งานผ่าน  Cloud Computing แพร่หลายมากขึ้น