มอบรางวัลประจำเดือนให้ตัวแทนจำหน่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

   ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด คุณสมพร มณีรัตนะกูล กรรมการผู้จัดการได้มอบรางวัลประจำเดือนให้ตัวแทนจำหน่ายที่ทำยอดขายโปรแกรมบริหารบุคคล (GENiUS HRM) ได้ตามเป้า