มอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพตัวแทนจำหน่าย ประจำเดือนมกราคม 2561

 บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอแสดงความยินดี พร้อมทั้งขอมอบประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่าตัวแทนจำหน่ายคุณภาพ 10 รายโปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพ และผ่านการทดสอบตรงตามมาตรฐานของบริษัท ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 โดยคุณนันทิสุข มณีรัตนะกูล ผู้อำนวยการบริหารได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง