เริ่มระบบได้เร็วจริงใช้งานง่ายจริง ถูกต้องจริง

      ซอฟต์แวร์จากหลากหลายบริษัทผู้ผลิตล้วนมีคุณสมบัติ และระดับความน่าเชื่อถือแตกต่างกันไป ทำให้ยากแก่การพิจารณาจัดหาให้ครบถ้วนตามความต้องการ หรือในบางกรณีจัดซื้อมาแล้วลองใช้งานไปได้สักระยะหนึ่ง พบว่าซอฟต์แวร์นั้นๆ ขาดเสถียรภาพ หรือมีปัญหาในการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ และต้องเสียเงินไปฟรีๆ 
      ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประกอบ

เริ่มระบบได้เร็ว
      ● ระบบให้กำหนดรหัสที่จำเป็นเท่านั้น เช่น รหัสแผนก, รหัสพนักงาน, ประเภทรายได้, ประเภทค่าใช้จ่าย, ประเภทค่าล่วงเวลา, รหัสสาขาประกันสังคม ไม่ต้องผูกระบบบยุ่งยากเหมือนระบบอื่น
      ● นำเข้าข้อมูลจากระบบอื่นได้
      ● หมดกังวลสำหรับ HR มือใหม่ก็สามารถใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล GENiUS HRM มาช่วยจัดการการจัดทำเงินเดือน คิดภาษีเงินได้ คิดประกันสังคม ให้อัตโนมัติ
      ● ระบบมีฐานข้อมูลให้พร้อมโปรแกรม โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
      ● การอบรมตัวต่อตัว และให้คำปรึกษาวางระบบเพื่อ Setup ค่าเริ่มต้นให้ครบถ้วน พร้อมใช้งาน

ใช้งานง่าย
      ● ใช้ได้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน Internet อาทิเช่น ให้พนักงานลางานออนไลน์ และส่งใบจ่ายเงินเดือน (Pay slip) ออนไลน์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม และต้องลงทุน Server เหมือนยี่ห้ออื่น
      ● ออกรายงานได้ทันที มีรายงานครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการทั่วไป ด้านการบริหาร วิเคราะห์ สรุปผล ด้วยรายงานมาตรฐาน ไม่ต้องสร้างฟอร์มรายงานด้วยตัวเอง
      ● มีระบบบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ระบบบันทึกเวลาทำงาน Time Attendance เชื่อมต่อกับเครื่องสแกนเวลาได้ทุกยี่ห้อ เพื่อสรุปวันทำงาน ประเมินค่าจ้างต่อวัน และ เพื่อการวางแผนการจัดการกำลังคนได้ทันที

ถูกต้อง
      ● เป็นระบบที่เน้นเรื่องการจ่ายเงินเดือน ทำให้ฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายบัญชี สามารถจ่ายเงินเดือน ให้กับพนักงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สำนักงานบัญชีส่วนใหญ่ยอมรับ

      การบริการหลังการขายก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เราเน้นบริการหลังการขาย โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาบริการตรง คอยดูแลอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาเร็วตรงจุด หลายๆ ยี่ห้อให้บริการโดยส่วนกลาง ผู้ใช้จะต้องเสียเวลาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่บริษัทก่อน จากนั้นต้องเล่าปัญหาใหม่ตั้งแต่ต้นให้กับพนักงานที่ให้บริการอีกครั้ง  ทำให้การรับบริการใช้ระยะเวลานาน และล่าช้า นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการนอกสถานที่ ในราคาที่เหมาะสม กรณีลูกค้าบางรายต้องการใช้บริการ ตั้งแต่ดูแลแก้ไขปัญหาข้อมูล, ติดตั้ง, อบรม, แนะนำการใช้งานเพิ่มเติม