รายละเอียดบริษัท

ประวัติความเป็นมา

      บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ก่อตั้งเมื่อปี 2541 ทุนจดทะเบียน 15.3 ล้านบาทมีผลงานเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระดับองค์กร เช่น ระบบบัญชี GENiUS, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล GENiUS HRM, ระบบบริหารลาออนไลน์ GENiUS Leave Online, ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ GENiUS Payslip Online, ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel, ระบบบริหารงานร้านอาหาร GENiUS iRestaurant, พจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ ฉบับ สอ เสถบุตร, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Plaket eBook, โปรแกรมเตรียมสอบ Admission และสื่อการศึกษาชั้นนำมากมาย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์

  โปรแกรมลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online)

  www.genius.in.th

  โปรแกรมใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ (GENiUS Payslip Online)

  www.genius.in.th
  โปรแกรมบริหารงานโรงแรม (GENiUS iHotel)   www.genius-ihotel.com
  โปรแกรมบริหารงานร้านอาหาร (GENiUS iRestaurant)   www.genius-ihotel.com
  โปรแกรมบริหารงานบุคคล (GENiUS HRM)   www.genius.in.th
  โปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ (ThaiSoftware Dictionary)

  www.thaidictionary.in.th

      ด้วยผลงานซอฟต์แวร์จำนวนมากที่เราได้ผลิตขึ้น มีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 30 บริษัท เพื่อจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ซึ่งมีนโยบาย กระบวนการคัดเลือกและรักษาคุณภาพของตัวแทนจำหน่าย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด จะได้รับบริการที่มีคุณภาพเสมือนได้รับจากเราโดยตรง

ที่อยู่บริษัท

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
29/41 ชั้น ​3​ หมู่ที่ 1 คอนโดเดอะซี้ด แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 08-3034-4803

E-mail : info@thaisoftware.co.th

วิสัยทัศน์

“ไทยซอฟท์แวร์มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาดโลก”

      นี่คือสิ่งยืนยันว่า เราจะมุ่งมั่นออกแบบและพัฒนาผลงานทุกชิ้นให้มีมาตรฐานสากล ให้ผู้ใช้คนไทยมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพผลงานไม่แตกต่างกับนานาประเทศ

แนวคิดของบริษัท

1.  ระบบบริหารงานต้องมีคุณภาพ       
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง       
3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรอยู่เสมอ
4. โปร่งใส เปิดเผย ตรงไปตรงมา และถูกกฎหมาย       
5. เสมอภาค ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อการกระทำ

พันธกิจ

1. เป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยที่นำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
2. ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดี  
3. ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน  
4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างรวดเร็ว

สโลแกนบริษัท

“ซอฟต์แวร์ไทย…หัวใจของเศรษฐกิจ”
“Thai Software…The Heart of the Economy”