นโยบายการขาย

          บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประกาศขายตรงอย่างเป็นทางการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจำหน่ายและการบริการ เป็นการเพิ่มศักยภาพร่วมกับตัวแทนจำหน่ายของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย เป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งให้กับลูกค้า ทำให้ตระหนักถึงความต้องการและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้มากขึ้น มุ่งมั่นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน….ซอฟต์แวร์ไทย…หัวใจของเศรษฐกิจ