นิเทศนักศึกษาฝึกงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

      บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ขอขอบคุณ อาจารย์พรศักดิ์ ปรีเลขา และคุณวสุนธรา เอกจิตต์ (เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา) จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561