มีความปลอดภัยในข้อมูล และเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กร

● ใช้ระบบจากมาตรฐานสากล เช่น SSL, Firewall
● ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูล ที่มีเสถียรภาพอย่างสูง รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด มีระบบการสำเนาและสำรองข้อมูล
● มีระบบความปลอดภัย เพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคน ทำให้ข้อมูลมี ความปลอดภัยจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต และเป็นความลับ มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลเงินเดือน ไม่รั่วไหลจากพนักงานกันเอง หรือผู้ไม่ได้รับสิทธิ์
● มีความน่าเชื่อถือจากบริษัทแม่ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านระบบบริหารงานบุคคลมานาน ทำให้ออกแบบการทำงานได้ครอบคลุมและใช้งานได้จริง รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับการหน่วยงานทางราชการ
● หนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร คือองค์กรต้องมีความทันสมัย ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานที่ทันสมัยอุปกรณ์สำนักงานต้องทันสมัย และคนที่ทันสมัย