คู่มือการใช้งานโปรแกรม

การติดตั้ง และถอนสิทธิ์

 SETUP-0023-01 ขั้นตอนการติดตั้ง GENiUS_PR V.11 ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม Service ได้

 SETUP-0022-01 ขั้นตอนการติดตั้ง GENiUS_PR (MySQL) V.11 ขึ้นไป

 SETUP-0021-01 ขั้นตอนการติดตั้ง GENiUS Payroll for Windows (MySQL) ในเครื่องเดียวกัน…

 SETUP-0020-01 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม GENEUS For DOS ลงบน Windows2000, XP

 SETUP-0019-01 ขั้นตอนการติดตั้ง GENiUS Payroll for Windows (MySQL)

 SETUP-0018-01 ขั้นตอนการติดตั้ง GENiUS Trading for Windows

 SETUP-0017-01 ขั้นตอนการติดตั้ง GENiUS Payroll for Windows Vista

 SETUP-0016-01 ขั้นตอนการติดตั้ง Driver USB for HP Pavilion

 SETUP-0015-01 ขั้นตอนการติดตั้ง Wireless LAN

 SETUP-0014-01 วิธีการติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด. 1, 1ก, 1ก (พิเศษ)

 SETUP-0011-01 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Screen Menu

 SETUP-0010-01 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม GENEUS หลังจากการ Upgrade 

 SETUP-0008-01 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Slowdown

 SETUP-0007-01 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม GENiUS PR for Windows ชุด DEMO

 SETUP-0006-01 ขั้นตอนการติดตั้งลงบน Windows ทุกระบบ

 SETUP-0004-01 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม GENEUS บน LAN แบบ Client-Server

 SETUP-0003-01 ขั้นตอนการกำหนดค่าเพิ่มเติมกรณีติดตั้ง GENEUS บน Windows2000

 SETUP-0002-01 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม GENEUS For DOS ลงบน Windows2000, XP

 SETUP-0001-01 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม GENEUS บน Windows 95,98,ME