ประหยัดกว่า ทั้งเวลาและการลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบ Cloud Technology
มีความปลอดภัยมากแค่ไหน

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์
ระบบเงินเดือน(Payroll)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม
ระบบบริหารงานบุคคล (GENiUS HRM) และระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS TA)