www.genius.in.th
 

      หน้าแรก     

   

    โปรแกรม   

   

      บริการ     

   

ตัวแทนจำหน่าย

   

เกี่ยวกับบริษัท

   
- A  + A
โปรแกรมระบบบัญชี (for Windows)
- ระบบบัญชีเงินเดือน
- ระบบบันทึกเวลาทำงาน
- ระบบบริหารการลาออนไลน์
- ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
โปรแกรมระบบบัญชี (for DOS)
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งและใบส่งสินค้า
- โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมบัญชีวิเคราะห์การขาย
- โปรแกรมบัญชีใบสั่งซื้อสินค้า
- โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป
- โปรแกรมจัดการความปลอดภัย
- โปรแกรมบัญชีเงินผ่อนและเช่าซื้อ
- โปรแกรมบัญชีควบคุมงานพัสดุ
ราคาและโปรโมชั่น
คำถามถามบ่อย
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
ราคาบริการ
บริการหลังการขาย
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
รายละเอียดบริษัท
รางวัล และมาตรฐานที่ได้รับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
รู้จักผู้บริหาร
เพลงบริษัท
ติดต่อเรา
วันหยุดประจำปี
 


 


ไทยซอฟท์แวร์ รับจริง แจกจริง ทองคำแท่ง!!
 

มีผู้โชคดีจำนวน
14 รางวัล มูลค่า
รางวัลละ 2,500 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,000 บาท 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี (ลูกค้าใหม่) ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี (ลูกค้าต่อสัญญา)
1 บริษัท คิวแพ็ค โปรเกรซ จำกัด 7 Pay Asia PTE.LTD
2 บริษัท จินยัง ไวร์โรป จำกัด 8 บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด
3 บริษัท จีซอฟท์-โซลูชั่นส์ จำกัด 9 บริษัท ณัฐกิจอุตสาหกรรม จำกัด
4 บริษัท จีเทค จำกัด 10 บริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัด
5 บริษัท สกุลไทย จำกัด 11 บริษัท บีดีพี เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด
6 บริษัท หว่อฮิง เลเซอร์ โมลด์ จำกัด 12 บริษัท ผลิตภัณท์คอนกรีดและท่อ จำกัด
    13 บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด
    14 บริษัท เอพี พาร์คกิ้ง จำกัด


ผู้โชคดีติดต่อขอรับรางวัล

เงื่อนไข

1.   บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและนัดหมายในการรับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน,  นามบัตรหรือเอกสารยืนยันการเป็นพนักงานในบริษัทฯ   และคูปองผลิตภัณฑ์ที่มีเลขรหัสตรงตามที่ระบุ มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2.   ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีถึงที่บริษัทลูกค้า โดยจะโทรแจ้งนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าให้ทราบ

3.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

4.   บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด ThaiSoftware GENiUS Talk 

     เพราะระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร คือ หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของทุกองค์กร และทุกธุรกิจ ตลอดเวลากว่า 15 ปี บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทผู้พัฒนาระบบบัญชีชั้นนำของประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จึงมุ่งมั่นบุกเบิกและเร่งสร้างสรรค์พัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัญชีเงินเดือน (PR : Payroll System) ระบบบริหารงานบุคคล (HR : Human Resources System) ระบบบันทึกเวลาทำงาน (TR : Time Recorder System) ระบบจัดการความปลอดภัย (SC : Security Management System) เพื่อให้ทุกความต้องการของนักบัญชีลุล่วงอย่างไร้อุปสรรค สนับสนุนธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยรากฐานการบริหารที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าเมื่อไหร่ ก็สามารถวางใจได้กับทีมงานมืออาชีพและตัวแทนจำหน่ายกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมบริการด้วยความใกล้ชิด เข้าใจ และเชี่ยวชาญเสมอด้วย


 

ระบบบริหารงานบุคคล (GENiUS HRM 4 in 1)

4 in 1 สุดยอดระบบบริหารจัดการงานบุคคลครบวงจร คุ้มค่า ครบครัน และคล่องตัวที่สุด เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ครอบคลุมเรื่องการจัดทำเงินเดือน งานบริหารบุคคล ตลอดจนงานบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน ...


 

ระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS Time Attendance)

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS Payroll) สามารถรองรับการทำงานได้ทั้งพนักงานประจำ (Office) และรองรับการทำงานสำหรับพนักงานโรงงาน (Factory) ที่มีการทำงานแบบกะ ...


 

ระบบบริหารการลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online) 

พัฒนาในแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการทำงานผ่านระบบ Cloud Computing ระบบลาออนไลน์ ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เหมาะกับพนักงานประจำ และพนักงานประจำไซต์งาน สะดวกลางานได้ทุกที่ ทุกเวลา ตรวจสอบประวัติการลา และส่งข้อมูลการ
ลาให้หัวหน้างานผ่านทางอีเมล์ เพื่อขออนุมัติได้ทันที ...

   
 

ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ (GENiUS Payslip Online)

พัฒนาในแบบ Web Application ที่สมบูรณ์แบบ 100% รองรับการทำงานผ่านระบบ Cloud Computing ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ ช่วยลดต้นทุนค่ากระดาษ หมึก และเวลาในการทำงาน ให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก สะดวกสามารถใช้งานงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ดูประวัติใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเอง ...ข้อที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อซอฟต์แวร์

 • ความมั่นคง บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2541 มีการพัฒนาการทำงานและการบริหารให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตมั่นคงมากว่า 15 ปี
 • ความเชียวชาญ บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์บัญชีมาอย่างต่อเนื่อง
 • ทีมงานคุณภาพ ทีมงานคุณภาพที่มีประสพการณ์ ความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี
 • มีมาตรฐาน บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • บริการหลังการขาย มั่นใจกับตัวแทนจำหน่ายคุณภาพกว่า 30 ประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่ผ่านการสอบวัดความรู้จากไทยซอฟท์แวร์ฯ พร้อมให้บริการด้วยความใกล้ชิด เข้าใจ และเชี่ยวชาญ

ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์

 • ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ ค้นหาได้รวดเร็ว
 • ข้อมูลทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน พร้อมใช้งาน
 • ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ทำงานได้พร้อมกันหลายเครื่อง
 • ตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย มีรายงานครบถ้วน
 • ช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ป้องกันปัญหาการทุจริต
 • สามารถบริหารจัดการ และตัดสินใจได้รวดเร็ว
 • การทำงานที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร


    
                              
     

 เชิญติดต่อ ... เพื่อชมการสาธิตโปรแกรม หรือขอรับคำปรึกษา โทรศัพท์ 0-2575-3959 


ระบบเงินเดือน | โปรแกรมบริหารงานบุคคล ระบบลาออนไลน์ บัญชีเงินเดือน
ระบบบริหารงานบุคคลโปรแกรมลาออนไลน์ | ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ 


OMA Thailand : Training & Coaching in Bangkok will help you to improve.

 

 

      หน้าแรก     

|

    โปรแกรม   

|

      บริการ     

|

ตัวแทนจำหน่าย

|

เกี่ยวกับบริษัท

    ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2575-3959 (อัตโนมัติ) Fax : 0-2575-3963
Email : info@thaisoftware.co.th
 
Message Us